STRICTA OBSERVANTA TEMPLIERA
Ordinul Templului este restabilit şi reînnoit

 

 

 

Statuări generale ale ordinului de strictă observanţă

Actualizate în iulie 699 de către Marele Maestru General al Ordinului şi de către Regentul Ritului, Validate de Marii Maeştri Provinciali în activitate.

Articol I :
Nimeni nu poate fi primit în Ordin dacă nu crede în Dumnezeu, unic şi întreit, dacă el nu acceptă să apere valorile creştine fundamentale.

Articol II :
În tradiţia marilor ordine ale cavaleriei medievale, Stricta Observanţă Templieră admite la sânul său Doamne Cavaleri ai Ordinului.

Articol III :
Atât plan naţional cât şi internaţional, Stricta Observanţă Templieră este reprezentată de marele său Mare Maestru General.

Articol IV :
Cele nouă Provincii Templiere de Strictă Observanţă,compunând Ordinul Strictei Observanţe templiere, au în fruntea lor un Mare Maestru provincial, pentru fiecare dintre ele, numit de marele Maestru General.

Articol V :

Cele nouă provincii templiere ale Strictei Observanţe sunt :

Prima Provincie, numită ARAGON
20 departamente : 33 – 4 0- 64 - 47 - 32 - 65 - 31 - 82 - 46 - 12 - 81 - 09 - 66 - 11 - 34 - 48 - 07 - 30 - 84 - 26

A Doua Provincie AUVERGNE
13 departamente : 87 - 23 - 19 - 15 - 63 - 03 - 43 - 42 - 69 - 01 - 58 - 71 - 39

A Treia Provincie numită  OCCITANIA
16 departamente : 24 - 17 - 16 - 85 - 79 - 86 - 36 - 18 - 41 - 37 - 49 - 44 - 53 - 72 - 28 - 45

A Patra Provincie numită  LEON
3 ţări : Andorre – Espagne - Portugal

A Cincea Provincie zisă de Bourgogne
Elveţia şi 15 departamente : 08 - 51 - 55 - 54 - 57 - 67 - 68 - 88 - 10 - 52 - 70 - 25 - 89 - 21 - 90

A şasea Provincie numită Marea Britanie :
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Ţara de Jos, Regatul Unit, Suedia şi 21 de departamente : 29 - 22 - 56 - 35 - 50 - 14 - 61 - 27 - 76 - 60 - 80 - 02 - 59 - 62 - 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

A şaptea Provincie numită Germania de Jos ( Până la Elba şi Oder)
Germania, Armenia, Belgia, Bielorusia, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Cehia,Ucraina.

A Opta  Provincie numită Germania de Sus:
Albania – Austria – Bavaria – Bosnia – Bulgaria - Cipru – Croaţia – Grecia -  Italia – Liban – Lichtenstein – Macedonia – Malta – Muntenegru – Monaco – Palestina – San Marino – Slovenia – Vatican şi 15 departamente : 13 - 83 - 04 - 06 - 05 - 38 - 73 -74 - 2A - 2B

A Noua  Provincie numită a Arhipelagurilor şi a Insulelor dincoace şi dincolo de Mare
În actualitate :  Reuniune – Madagascar.

Articol VI :

Fiecare Mare Capitol Provincial prezidat de Marele Maestru Provincial este compus din nouă demnitari( toţi Cavaleri Profes) care conduc şi conferă gradele Ordinului Interior : Maestru Scoţian, Novice, Cavaler al Templului, Cavaler Profes, precum şi gradele adiţionale de cavaler al Sabiei sau de Orient şi Cavaler al Vulturului, Suveran de Rosa Croce

Compoziţia Capitolului

Numărul ofiţerilor poate fi sporit până la 17 membri în caz de nevoie şi în limita îndatorilor de aici-mai sus menţionate.

Articol VII :

 Lojele Alegorice (simbolice) Sunt regrupate într-o Mare Lojă Scoţiană subordonată direct  Marelui Capitol Provincial şi plasate sub autoritatea Marelui Maestru Provincial.       

Compoziţia Capitolului :

Articol VIII :

 Lojele Alegorice practică gradele de Ucenici, Companioni, Maeştri. 

Articol IX :

Ritualurile utilizate la toate gradele sunt cele redactate de Frédéric – Auguste Muldaüer, sub controlul   Contelui  von Brühl, Vizitator Principal, şi aprobate de Conventul Kohlo din 1772 ; ei trebuie să fie abilitaţi de sigiliul Marelui Capitol.
Orice propunere de modificare a ritualului trebuie supusă aprobării Marelui Maestru General care  se consiliază  cu Prea Respectabilul FrateRregent al Ritului, care numai el are puterea de a aproba sau de a respinge propunerea adusă.

Article X :

Fraţii şi Surorile au interdicţie de a avea orice discuţie politică sau religioasă în Lojă sau Capitol, precum şi în toate reuniunile care interesează Ordinul În general sau în particular.

Articol XI :

Stricta Observanţă Templieră recunoaşte prin echivalare toate gradele Regimului scoţian rectificat şi este abilitat să practice orice grad, sistem sau rit, care au oarece raport cu originea şi istoria sa( În particular gradele sistemului Clermont şi cele ale ritului de Mélésino) cu acordul Marelui Maestru General în activitate şi al Regentului Ritului.

Articol XII :

In calitatea sa ca Ordin, Stricta Observanţă Templieră, în grija sa faţă de toleranţă, admite în zilele noastre vizite de curtoazie în Loje şi capitole( prin echivalenţa simbolică de grad) care împărtăşesc aceleaşi valori, sub responsabilitatea Marelui Maestru al Lojei.

Ordinul de  Strictă Observanţă Templieră.autorizează membrii săi să facă reciproc vizite, în aceleaşi condiţii pentru  aceste obedienţe şi Ordine
Dubla apartenenţă discretă este admisă fără niciun angajament nici referinţă la Ordinul Templier..

Articol XIII :

Ordinul este împărţit în trei clase care sunt

Marele capitol Clerical( Provenind de la Înaltul Capitol al Ordinului Templier), este, cum am văzut mai sus, prezidat de Marele Maestru General, el  este cel  care conferă trei grade ale Clericatului Templier Postulant, Novice, Chanoine.(Decan)
Marele Maestru General prezideză Înaltul Clericat care nu are în nciun caz echivalenţă de grad cu niciun rit sau Regim existent. ( Singuri sunt admişi discret cei câţiva Grands ProfesWillermoziens).

Ordinul Interior este prezidat de Marele Maestru Provincial
Capitolul provincial este compus din nouă grade de demnitari, ei conduce şi conferă gradele de Maestru Scoţian. Novice, Cavaler al Templului şi Cavaler Profes, precum şi gradele Adiţionale de Cavaleri ai Sabiei sau de Orient şi Cavaler ai Vulturului Suveran Rosa Croce.

Marea Lojă Scoţiană de Strictă Observanţă regrupează Lojele Alegorice şi sunt regrupate în Provinciidirijate fiecare de către un  Mare Maestru Provincial.
Aeste Loje Alegorice practică gradele de Ucenic, Companion, Maestru. Ofiţerii Lojei sunt:

Fiecare Lojă poate avea regulamentul său; acesta trebuie să fie conform cu cel al Provinciei şi vizat de căte Marele Maestru Provincial care va avea el însuşi regulamentul în armonie cu cel al Ordinului şi care va fi vizat de Marele Maestru General.

Articol  XIV :

Textele fundamentale ale Ordinului sunt cele care au fost adoptate de Stricta Observanţă în sec XVIII, de ştiut :

Articol XV :

Ordinul Strictei Observanţe Templiere dispune de o operă de binefacere a Ordinului şi a Marii Loje Scoţiene : OPUS TEMPLI.
Toţi Ospitalierii Lojelor Juste şi perfecte sunt solicitaţi o dată pe an, să participe colectiv la o operaţie caritabilă în Franţa sau în Lume.
Există tradiţia de a vărsa către OPUS TEMPLI suma trunchiului binefacerilor obţinută la ceremonia de instalare a Maeştrilor de Lojă, Maeştrilor de Lojă Scoţiană, şi a Prefecţilor.  Această operă este administrată de Marea Stăpânire Generală care-i informează pe  Marii Maeştri Provinciali despre donaţii.

Articol XVI :

Un Mare Demnitar sau Demnitar după ce şi-a îndeplinit în întregime mandatul său, accede la onorariat cu titlul de Vechi. Ierarhic el se situează după cel sau cea care poartă funcţia. Exemplu : Mare Maestru Provincial apoi Vechi Maestru Provincial.

1751 - STRICTA OBSERVANTA TEMPLIERA - 1995