STRICTA OBSERVANTA TEMPLIERA
Ordinul Templului este restabilit şi reînnoit

 

 

 

Regula în 9 puncte

Adoptată la Marele Capitol de la Avignon, 16 noiembrie 2009/695

1 - Francmasoneria practicată de ordinul Francmason de Strictă Observanţă, fondată în 1751, este o Fraternitate iniţiatică suverană care are ca fundament tradiţional Credinţa în Dumnezeu, marele Arhitect al Universului.

2 - Francmasoneria de Strictă Observanţă se referă, pe de o parte, la vechile datorii şi Landmarkurile Confreriei, pe de altă parte la textele fondatoare care îi sunt specifice.

3 - Francmasoneria de Strictă Observanţă este un Ordin căruia nu-i pot aparţine decât oameni sau femei liberi şi respectabili, care se angajează să pună în practică un ideal de pace, de dragoste şi de fraternitate.

4 - Francmasoneria de Strictă Observanţă participă prin perfecţionarea morală şi spirituală a membrilor săi, la cea a întregii umanităţi.

5 - Francmasoneria de Strictă Observanţă, a cărei filosofie se bazează pe un esoterism creştin, impune membrilor săi un respect faţă de opiniile fiecăruia. Ea interzice în sânul său orice discuţie sau controversă politică sau religioasă. Ea este de asemenea centrul permanent al uniunii fraterne unde trebuie să domnească o comprehensiune tolerantă şi o armonie constructivă între oameni şi femei, care, fără aceasta, vor rămâne străini unii de alţii.

6 – Francmasonii de Strictă Observanţă îşi asumă obligaţiile lor pe Cartea Legii Sacre, compasul, echerul, sabia, ca să dea jurământului depus caracterul solemn şi sacru indispensabil perenităţii sale.

7 - Francmasoneria de Strictă Observanţă este deschisă tuturor oamenilor şi tutror femeilor de bună credinţă, fără excepţie, şi oricare le-ar fi modul lor de gândire, aşa cum o cere de altfel legea masonică universală, şi dorind cu fermitate să se angajeze pe calea realizării spirituale. Ei trebuie să ştie totuşi, înainte de admiterea lor şi în deplină cunoştinţă de cauză, că ritualurile puse în mişcare dezvoltă un esoterism creştin tradiţional. Este aşa cum au vrut predecesorii noştri fondatori ai  «  secolului Luminilor ».
Sitemul de  Strictă Observanţă rămâne o sursă imensă de cunoaştere  inspirată din cele mai bogate ore medievale.
Este specificitatea raţiunii de a fi a acestui rit continental şi european, unul din cele mai vechi ai Francmasoneriei  ridicându-se până la cel puţin la anul 1751

8 - Francmasoneria de Strictă Observanţă primeşte în Lojele şi Capitolele sale, toţi Fraţii şi Surorile, prin echivalenţa în grade. Memvrii Strictei Observanţe pot să viziteze la reciprocitate Lojele şi Capitolele tuturor sistemelor masonice.
Ei sunt de asemenea liberi de a face parte din alte asociaţii masonice făcând dovada unei discreţii de bună decenţă.
Un Frate sau o Soră care exercită responsabilităţi importante în sânul Strictei Observanţe (al Doilea Supraveghetor şi mai sus) poate, cu autorizarea Serenissimului Mare Maestru al Ordinului, să exercite şi alte responsabilităţi în sânul unei instanţe masonice diferite, cu excepţia aceleia de Mare Maestru General sau orice rang  nu l-a autorizat explicit să ocupe.

9 - Ordinul de Francmasonilor de Strictă  Observanţă   şi  Directoratul Lojelor Reunite şi rectificate  este reprezentată în Franţa, la ora actuală, de Provinciile Aragon şi Occitania, regulare şi legitime, deţinând patentă de Strictă Observanţă  dobândită la 11 Octombrie 2009/695 la Lunel la Consiliul Riturilor Confederate , iar pe plan internaţional prin provincia de Leon, (Andora, Spania Portugalia), precum şi provincia Arhipelagurilor şi a Insulelor dincolo şi dincoace de mări( Madagascar, Reuniunea), provincia din Germania de Jos şi în aşteptarea restaurării a altor provincii, sub auspiciile Marii Stăpâniri( Cârmuiri) Generale a Ordinului

1751 - STRICTA OBSERVANTA TEMPLIERA - 1995