STRICTA OBSERVANTA TEMPLIERA
Ordinul Templului este restabilit şi reînnoit

 

 

 

Istoricul Strictei Observanţe Templiere

I - Ordinul Templierilor : întemeiere şi fundamente istorice

În urma cuceririi Ierusalimului de către cruciaţi, în iulie 1099, şi a instaurării regatului Ierusalimului, a principatului de Antiohia, a comitatelor de la Edesa şi Tripoli,  s-a făcut rapid simţită nevoia de a crea Ordine Ospitaliere pentru a veni în ajutorul pelerinilor. În felul acesta trebuie asigurată securitatea lor. Ordinul Templului, denumit la început , miliţia cavalerilor săraci ai lui Hristos, şi ai Templului lui Solomon), este fondat în 1119 de către seniorii de Champagne, Hugues de Payns et Geoffroy de Saint Omer. Ei vor fi urmaţi în curând de alţi şapte cavaleri, apoi de alţii, pentru a apăra, între altele, defileul Athlit, cale periculoasă pentru a uni locurile Sfinte. În curând, cu asentimentul lui Baudouin II, ei se vor instala în clădirile situate pe esplanada Templului, cu grajduri, şi de atunci ei vor fi numiţi « templieri ».

În 1125, Contele de Champagne intră în Ordinul templului, acreditând puţin mai mult buna fondare a misiunii templierilor. Ei se considerară călugări şi soldaţi în acelaşi timp, trăgându-se din regulile Sfântului Augustin, dar această poziţie este într-adevăr nouă pentru biserică. De altminteri, ceva mai târziu, templierii André de Montbard, unchiul lui Saint Bernard, et Gondemare, îl vor întâlni pe papa Honorius II, pentru a-i expune motivele pentru care e nevoie de susţinerea sa în acţiunile Templului şi a Pământului Sfânt. Hugues de Payns vine în Europa în 1126, pentru a aduna fonduri şi pentru a-i convinge pe seniori de a se uni pentru menţinerea şi dezvoltarea Statelor Orientale. Părinţii Conciliului s-au reunit la 13 ianuarie la Troyes. Hugues de Payns, însoţit de alţi cinci cavaleri, va fi prezent şi se ştie déjà, că în acel moment templul număra mai mult de câteva zeci în rândurile sale. Iată pasajul care semnalează alcătuirea regulilor Templului : « şi meisment fratele Ugue de Paens, maestru de Cavalerie, fără niciunul din fraţii săi, pe care i-a adus cu sine, este de ştiut, fratele Rotlant, fratele  Godefroi et fratele  Geofroi Bisot, fratele  Payen de Montdidier, fratele Archenbaut de Saint Amant »….
Regula în 72 de articole  redactată de către Bernard de Clairvaux, va fi acolo adoptată, completată, apoi prin reglementări, retrageri,  statute şi reguli de bunăcuviinţă, de respect.   

Arhetipul unei cavalerii mistice s-a nascut. Ea se va arăta pe toate câmpurile de bătaie, şi luptătorii săi vor face dovada unei credinţe şi a unei abnegaţii niciodată egalată în istoria noastră. Saint Bernard exalta virtuţile noului Ordin al cavaleriei, în elogiul său la adresa miliţiei, intitulată „Despre lauda miliţiei pentru soldaţii templului”. Doi ani după moartea primului Maestru al Templului, Hugues de Payns, Papa Inocent II confimă Ordinul în prerogativele sale prin bula „Orice este dat este foarte bun”; în cursul primului conciliu de la Latran.

După două sute de lupte interminabile şi retragerea după pierderea de la Saint-Jean-d’Acre, Templul este la capătul puterilor şi membrii săi decimaţi. Este momentul ales de regele Philippe IV şi consilierii săi pentru le terasser cu lovituri mizerabile calomnii şi pentru a-i acapara bunurile. Papa Clement V face tot posibilul  pentru a evita capcana întinsă de regele Franţei, dar cedează sub presiunile acestuia.
Templierii Franţei vor fi arestaţi la 13 octombrie 1307 şi va învepe primul proces nedrept, internaţional.

Zarurile vor fi aruncate în mai 1312 la Conciliul de la Viena. Prin bulele « Vox Clamantis, ad providam, et considérantes dutudum », suportă suprimarea Templului ca măsură de precauţie.
În Martie 1314 ultimul maestru, Jacques de Molay, este ars, după ce a strigat către mulţime nevinovăţia Templierilor. Cu sfârşitul templului coincide începutul sfârşitului epocii medievale, urmată două secole mai târziu, de ceea ce unii au numit Renaşterea. Totuşi, cu toate vicisitudinile sorţii,  cavaleria continuă să existe, şi spiritul Templului va traversa secolele. Stricta Observanţă le este garantul.

În cartea foarte documentată « Templierii şi misterele lor », de Patrick Riviere, a cincea ediţie- ediţia de Vecchi-2009, noi găsim acest comentariu la pagina 214  « Despre toate organizaţiile templiere, par a se distinge  în momentul actual prin seriozitate, trei organizaţii », una mai alchimică şi o alta sunt citate pentru marele public.  În privinţa nostră : Marea Lojă Scoţiană de Strictă Observanţă, Ordinul Ilustru al Strictei Observanţe Templiere.

II - Legăturilestrăvechi ale Ordinului cu Francmasoneria.

Numeroşi yidari , grupaţi în cea mai mare parte în « l'Ordre du Saint Devoir de Dieu des honnestes compagnons », vor lucra la construirea fortăreţelor templiere pe drumurile către Ierusalim. Aceşti zidari  de profesie, zis operativi, aparţineau confreriilor de meseriaşi Francs, în opoziţie cu profesiile ataşate corporaţiilor. Dispariţia Ordinului templului nu pune capăt francizelor, şi meseriile francs vor continua să celebreze de-a lungul veacurilor , cultul Sfântului Ion, patronul lor sfânt.
Francmasonii liberi şi acceptaţi : Mitul fondator al masoneriei moderne s-a născut, anume cel al « Templului lui Solomon », căci s-a admis că totul ţintea  spre construcţia acestui edificiu

III -  Referinţa cavalerească

Cronologia istorică arată că aceasta este mai întâi afirmată în relaţie cu Ordinul Ospitalierilor, născut cu doi ani înaintea celui al templierilor. În Germania, la mijlocul sec al XVIII-lea, a apărut în mod real şi  pentru prima dată într-o manieră tangibilă legătura între masonerie şi Ordinul  Templului.  Mai precis la 16 martie 1737, dată dintr-un raport de poliţie conservat la biblioteca Calvet  la  Avignon.
Acolo este scris că : «  se stabileşte la Paris un nou Ordin care vine din Anglia, care este aproape ca Ordinul Templierilor.

IV - Renaşterea Ordinului  pe parcursul Strictei Observanţe Templiere

Arhivele ordinului

Arhivele originale ale Strictei Observanţe Templiere au fost transportate din Boemia îîn Ungaria de fratele Austriac Ludwig AIGNER, până la castelul Degh, lângă Lacul Balaton.(acesta a fost incendiat în timpul războiului din 39/45).Alte piese sunt arhivate la Berlin, Copenhaga, Stockholm,  Haga, Lyon, Strasbourg, şi în alte fonduri private.

În 1732, în luna noiembrie, prima mare lojă militară ia naştere în Irlanda, chiar în avans de Scoţia şi Anglia, ale căror prime loje militare se vor constitui spre 1747 şi 1775.

În 1743, Louis de Bourbon Condé, conte  de Clermont, succede ducelui d'Antin în fruntea masoneriei franceze, ca Marele Maestru al Lojelor regulare din Franţa.

În 1744,  Estienne Morin,  primeşte la Antigua, de la  William Matthews, guvernatorul general al insulelor engleze din Vent, unul din cele mai înalte grade masonice,, pentru că  el este atunci iniţiat.la «  misterele Perfecţiunii scoţiene », conform termenilor de epocă, adică gradul de  Bolta Regală ( în engleză « Royal Arch » care va da naştere mai târziu actualelor grade 13 şi 14 ale Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.
Imediat revenit la Fort Royal, i se va transnite acolo acest nou grad. El este tatăl « Ordinului Regal Secret », strămoşul Ritului cel mai difuzat astăzi în lume, Ritul scoţian antic şi acceptat.

În 1749, Karl Gotthelf von Hund   stabileşte propria sa Lojă în Germania, la  Unwürde, şi pune în scris pe parcursul unor scrisori scrise către Johnson înaintea   Conventului  de la Altenberg legăturile strânse între Francmasoneria (speculativă) şi valorile cavalereşti tranmise de către templieri.
Acolo renaşte cu adevărat Ordinul Ilustru al Strictei Observanţe Templiere. Riturile şi uzajele templierilor, confundate în practicele masonice operative ale sec al XIV-lea se  calchiază  atunci pe aceasta, odată acestea din urmă devenite strict speculative.

În  1751 : Karl Gotthelf von Hund scrie ritualurile Ordinului şi pune la punct ceremonialul.
Naşterea gradelor de  Călăreţ  et de Eques  la Stricta Observanţă.  Modificate mai apoi de Jean-Baptiste Willermoz, ele vor deveni   Călăreţ , Novice şi  Cavalerul Binefăcător  ale Cetăţii Sfinte la Regimul Scoţian Rectificat.

În 1764, la  Conventul de la Altenberg, Karl Gotthelf von Hund revendică foarte clar succesiunea cunoştinţelor templierilor şi restaurează Ordinul Templului legându-l în mod strâns de practicele masonice. Sistemul pus în locul său comportă atunci trei grade masonice : Ucenic, Companion, Maestru, un grad de preparare la cavalerie cel de Maestru Scoţian, urmat de două grade cavalereşti  dintre care primul este un noviciat care pregăteşte pentru următorul unde este înarmat cavaler : aceste trei grade din urmă formează ceea ce se numeşte de atunci Ordinul Interior.
Este deci vorba frumos şi bine de un Ordin De Cavalerie, strecurat prin  Francmasonerie.  

În 1767, pastorul Johann August von Starck împreună cu alţi Fraţi Templieri, fondează Loja Cei  trei lei (Les Trois Lions ) la Wismar şi mai ales grefează pe ea Capitolul Clerical al Ordinului.

În 1772,  Conventul de la Kohlo (în Basse Laussitz) care se derulează de la 4 la 24 iunie în Germania pe pământurile baronului Von Brühl, marchează apogeul Strictei Observanţe. Ramura  cavalerească a Ordinului pune la punct partea pe care nu o are, adică într-un fel partea clericală reprezentată de Johann August von Starck (1741-1816). Karl Gotthelf von Hund este atunci ales  Mare  Maestru pentru Provincia VII,  şi  ducele Ferdinand de Brunswick (1721-1792), cumnatul regelui Prusiei, este desemnat ca Mare Maestru al Tuturor Lojelor Scoţiene.

În  1778,  Conventul  de la  Lyon vede o primă schiţă a Regimului Scoţian rectificat cum se profilează.

În  1782,  Conventul  de  la Wilhelmsbad , în provincia germană Hesse, îl vede pe acelaşi Jean Baptiste Willermoz  că respinge  principiul unei filiaţii directe şi întregi  de la Stricta Observanţă cu OrdinulTemplului. Pentru a proceda simplu, el nu-şi adjudecă filiaţia istorică, şi recunoaşte că ordinul a avut raporturi cu adevărata masonerie, şi că datorită  lui simbolistica a fost conservată şi a traversat secolele. El spune că se teme de o restaurare pură şi simplă a Ordinului Templului, şi de acelaşi consecinţe funeste pentru acesta din urmă ca în secolul XIV. El refuză deci Strictei Observanţe legitimitatea succesiunii temporale a ordinului templului. El respinge  astfel  faptul că  a accede la gradul de cavaler  nu este un act decât  altă natură masonică.

În  1792, prinţul  Charles de Hesse este numit Mare Maestru al Francmasoneriei daneze prin decret regal, dar legitimitatea sa în calitate de Mare Maestru în Germania şi în restul Europei nu mai apare. La moartea sa, în 1836, prinţul moştenitor al Danemarcei nu mai este decât  un « protector al Ordinului. »  (…)  

În 1995,  Ordinul Strictei Observanţe Templiere în  Provincia Occitania este restaurat de către câţiva Cavaleri ai templului în Prea Respectabila şi Prea Reverendul Cavaler Jean-Marie Auzanneau-Fouquet în Ordinul Eques Professus a Stella per Ensem.
Corestaurator al Ordinului şi prin  aceasta el va deveni primul Maestru General al Ordinului contemporan.

În 2009, Ordinul va fi rectificat în timpul Conventului în biserica templieră de la Beaussiet la  Mazerolles în Landes (Franţa). Ca şi la origine, el stă pe trei stâlpi : esoteric, prin simbolica masonică : militară şi templieră, prin simbolica heraldică ataşată. ; spirituală şi sacerdotală, în fine, prin egala filiaţie şi angajament în serviciul valorilor cavalereşti.

În 2010, la 16 iunie, instalarea ca Mare Maestru Provincial de Occitania Jean Baudrat, Eques Professus a Cruce Rubra, în biserica Templieră de la Beaussiet la Mazerolles (40) France de către  TRF Jean-Marie Auzanneau-Fouquet.

În 2012, Substitutul Marelui Maestru General al Ordinului, TRF Didier Pestel, este însărcinat de  Marele Maestru General al Ordinului să trezească Provincia IX Templieră zisă Arhipelaguri şi Insule dincoace şi dincolo de Mări, la Madagascar, unde el îl va instala pe Marele Maestru Provincial TRF Eddy Rabarimanana. I.O. Eques Professus Aeternalis.
O Lojă de Cercetare şi perfecţionare este consacrată ; toţi Fraţii şi Surorile sunt membri. În memoria ilustrului nostru predecesor şi fondator al Strictei Observanţe, Karl Gotthelf von Hund, ea este numită RL. Cele trei coloane Nr 0, Orientul este nedefinit, pentru că ea este itinerantă. Sub responsabilitatea Marelui Maestru General, Maestrul de Lojă este numit de el.

În 2013, Le TRF Didier Pestel,  TRC. i.o. Eques Professus a Tempora Modernis, după ce şi-a asumat responsabilităţile de Mare Maestru Provincial al primei Provincii Aragon, apoi Substitut al Marelui Maestru General al Ordinului, este numit la succesiunea TRF Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, care rămâne regentul ritului şi Co-Restaurator al SOT.
El este instalat după validarea numirii sale de către Marii Maeştri Provinciali, Serenissim  Mare Maestru General al Ordinului de Strictă Observanţă şi al tuturor Provinciilor sale  Templiere Răspândite pe Suprafaţa Pământului, în Biserica Templieră de la  Beaussiet  3 Iunie, 2013 à Mazerolles (40) Franţa.
Noul Mare Maestru General numit  după TRF Etienne Suanez, I.O. Eques Professus a Perseverente Fidelis, consilier personal. 

La 4 mai 2013, Trezirea Celei de a IV-a Provincie Templieră zisă de Léon în  Andorra, trei loje sunt consacrate de către Marele Maestru General care îl instalează pe  TRF Bernard Assie, I.O Eques Bernadus Niger Cygnus, Mare Maestru General l din această Provincie de Léon la  Andorra la Vella,  Principat  de Andorra.

În noiembrie 2013  o delegaţie însoţită de Marele Maestru General va implanta o Lojă în Insula Reuniunii şi de aici va   consacra    o alta pe Madagascar.
De-a lungul acestui an s-au semnat numeroase tratate cu diverse instanţe masonice franceze şi străine, internaţionalizând astfel Ordinul de Strictă Observanţă Templieră.
În 2014, La Andora,. TRF Bernard Assie Mare Maestru al celei de a Patra Provincie Templieră organizează o ceremonie religioasă oficială celebrată la 15 martie pentru aniversarea  700 de ani de la moartea lui Jacques de Molay. Arhiepiscopul coadjuteur de la Paris, (Monseigneur Marty),  recunoaşte legimitatea SOT pentru  a se afirma ca reprezentant spiritual al Ordinului Templului în secolul XXI. Cu acestă ocazie el binecuvântează numeroşii cavaleri prezenţi şi îi îndeamnă să utilizeze limba lor ca spadă pentru a apăra valorile creştine şi cavalereşti care le  sunt ale lor. Toate provinciile, fără excepţie, sunt reprezentate.

La 4 octombrie o delegaţie de Fraţi şi Surori din Provinciile  Templiere 1, 4, 9 cu marii lor Maeştri respectivi însoţesc  pe Serenissimul Mare Maestru General În România la Braşov, pentru a trezi Provincia VII Templieră din Germania de Jos, Provincia lui Karl von Hund, ca să se instaleze Marele Maestru Provincial Pierre Dutron şi să conscare aici trei Loje.
Sunt numite, blazonul lor, deviza şi drapelul  definite pentru fiecare dintre  ele  .
Nouă noi Provincii Templiere contemporane, decupând  suprafaţa pământului restantă, sunt numite, blazonul lor, deviza şi drapelul  definite pentru fiecare din ele de către  TRF Régent du Rite. J.M. Auzanneau-Fouquet, şi validate de către Marele Maestru General.

Marele Maestru General numeşte şi instalează pe  substitutul său Marele Maestru pentru a-l ajuta, TRF Jack Gerin I.O. Eques Professus ab Alteri Certamine.

Trezind Clericatul, TRF Mare Maestru General al ordinului numeşte pe Marele Prior pentru a-şi asuma responsabilitatea celor prime două grade: Prea  Reverend Cavaler  François Weber, I.O. Professus Eques a Pace et Concordia.

În 2015 crearea şi punerea în locul său a Imnului Strictei Observanţe  care este în mod obligatoriu ascultat la sfârşitul fiecare Ţinute şi Capitol al Ordinului.

RL Loja Internaţională de Comemorare, dependentă de Marele Maestru General, RL Spes Unica N° 9/13 cu un orient itinerant pe suprafaţa pământului , este trezită. Marele Maestru al Lojei este TRF Regent al Ritului. Ea procedează la ceremonii în memoria celor vii şi a celor morţi, a strămoşilor şi a membrilor ordinului Ilustru al Strictei Observanţe Templiere.

Restaurarea Provinciei VIII, provincial Germania de Sus şi numirea Marelui Maestru Provincial : Stéphane Battaglia, I.O. Eques Professus a Griffe Argenteo.  Consacrarea  celor două Loje.

Restaurarea Provinciei II de la Auvergne şi numirea Marelui Maestru Provincial Luc Le Moing. Consacrarea celor două Loje.
Numeroase Loje sunt consacrate pe teritoriul francez, în mod particular în prima Provincie de Aragon, foarte activă în această epocă.
Această provincie, sub responsabilitatea Marelui Maestru Provincial TRF Michel Duverger I.O. Eques Professus a Spe,  Conventul la mânăstirea  l’Abbaye de Fontfroide în  Aude, (Franţa), sărbătorind astfel două zeci de ani de la trezirea Ordinului Ilustru al Strictei Observanţe Templiere în octombrie anul acesta.

Primirea în ordin a Monseigneur-ului Marty, Arhiepiscop şi numirea acestia drept Mare Capelan General al Ordinului, deschizând astfel drumul reprezentanţilor clericilor. 

La acest convent sunt votate constituţiile şi statutul Ordinului astfel în cât numeroase documente administrative sunt votate în Adunarea Marilor Maeştri Provinciali.

La 11 decembrie 2015, restaurarea celei de a 5-a provincii templiere de Strictă Observanţă, zisă de Bourgogne, şi instalarea Marelui său Maestru Provincial, Ste…S…Consacrarea celor două Loje.

1751 - STRICTA OBSERVANTA TEMPLIERA - 1995